Reklam finns i många olika former

Reklam är en viktig aspekt för varje företag oavsett bransch. Det finns både aktiv och passiv reklam som indirekt förstärker företagets varumärke på olika sätt och vis. Varje företag vill visa sig i sitt bästa ljus utåt sett, och mot kunderna vill man helst ge sken om att man verkligen bryr sig om kunden men också om miljön och klimatet.

LED belysning ger gratis PR för företag oavsett bransch

LED belysning är en typiskt sådan grej som höjer anseendet för företagets varumärke indirekt. Led belysning till skillnad från gammal traditionell belysning innehåller inga farliga tungmetaller såsom kvicksilver som är farligt för både människor och miljön. Genom att övergå till denna nya belysningsteknik så visar man tydligt vart man står i klimatfrågan. En annan positiv aspekt med led är att led ljuskällor inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären vilket har en enorm påverkan på den globala uppvämningen som är ett ständigt växande problem. Det är enkelt för många företag att ta dessa beslut utan att för den delen behöva binda kapital då ljuskällor som exempelvis led lysrör fungerar i befintliga armaturer.

Sänk elkostnader med hjälp av led lysrör

De allra flesta lokaler idag använder traditionella lysrör som slukar en stor mängd energi. Nya moderna led lysrör reducerar elförbrukningen med över 70-80% vilket resulterar i stora energibesparingar. Ett företag som väljer att övergå till led lysrör eller led belysning för övrigt både bidrar till miljön samtidigt som kostnaderna reduceras avsevärt, man slår alltså två flugor i en smäll. Svealight.se är ett ledande svenskt företag som levererar led belysningslösningar av högsta kvalitet med garantier på upp till hela 7 år. Genom att välja led före gammal traditionell belysning så får man en hel del gratis PR längst vägen, vilket alltid är välkommet för både små och stora företag oavsett bransch.

18 Jan 2017