Bli en del av det nya Malmö - Skaffa kontor på en unik plats

Malmö är en av Sveriges största städer och som en del i deras utveckling ser vi att de arbetar för att få bort gamla trista industriområden och ersätter dem med nya och attraktiva områden som kombinerar grönska med funktion. Ett av de områden som utvecklas är det som kommer att bli Nyhamnen och här kan du som företagare redan nu börja kolla efter lediga kontorslokaler. Det planeras tusentals kontor i Nyhamnen och genom att vara med redan från start kan du få tag i kontorslokaler som vida överträffar dina förväntningar. Det är ett pågående projekt där man år 2023 kommer att ha mängder av nya bostäder, kontor och affärslokaler i en härlig miljö. Arbetet är redan igång och Malmös nya skyline kommer att färdigställas i omgångar. 

Där framtiden finns, ska också du finnas

Genom att etablera sin verksamhet i Malmö, och det i nya kontor i Nyhamnen, så får du och ditt företag chansen att utvecklas på ett positivt sätt. Här får du alltid närheten till Europa, men framför allt får du vara en del av att skapa en framtid. En framtid som inte består av tråkiga betonghus i rader utan en miljö där man använder sig av naturen, bostäder och kommersiella lokaler i harmoni med varandra. Vi kan rekommendera alla som vill ha kontor i Malmö att undersöka Nyhamnen och där hitta lediga kontor som passar er verksamhet. Nyhamnen kommer att bli en attraktiv stadsdel, för alla. 

3 Nov 2018