Att göra en riskanalys

p>Riskanalys är något som många företag kan ha behov av att göra tillsammans med att göra bra reklam. Ofta handlar det om när man ska utveckla något eller starta en process och man vill bedöma innan om vad som eventuellt kan ske. Ofta kan man kombinera ett projekt med att först göra en riskanalys. På Riskanalys.tips kan ni läsa mer om en mycket smart metod för att bedöma sannolikheter för oönskade händelser och konsekvenser genom att använda er av en app!

Applikation till mobilen gör det enklare med riskanalys

21st Century Mobile har utvecklat en applikation till mobila enheter. Det gör att du med din iPhone eller din Android kan använda en app för att underlätta arbetet med att göra en riskanalys. Med appen får du en stabil plattform som prövats tillräckligt mycket för att kännas helt trygg. Du kan även med de få särskilda lösningar, anpassade efter de unika behov som just ni har.

Hur fungerar applikationen?

Det är enkelt att ladda ner denna app. Sedan är det ett visst antal steg ni kan följa;

  • Välj i applikationen den typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret
  • Bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka
  • Formuläret sparas i applikationen och arbetet kan sätta igång
  • Alla riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer.
  • Alla dina analyser sparas i din meny och alla analysdetaljer finns tillgängliga
14 mar 2016